Czaar Peter de Grote

Vrouwen en kinderarbeid

Zomermiddag met de Muiderkring

Ons land in de Franse tijd

Vrouwen en kinderarbeid

Thomas Munster predigt

Buitenplaats aan de Vecht

Koningkrijk der Nederlanden 1814-1839

Vloot van Amsterdam

Ontdekkingsreizen van VOC en WIC

Brand van Moskou

De ridderslag

Nederland aan het begin van de Middeleeuwen

Zomermiddag met de Muiderkring

Zomermiddag met de Muiderkring

De hunebedbouwers

Hagepreek Hoornbrug bij Rijswijk

Vrouwen en kinderarbeid

Zomermiddag met de Muiderkring

De Napoleontische tijd

De hunebedbouwers

Zomermiddag met de Muiderkring

Naar het concentratiekamp

Bank und Handelshaus

Europa omstreeks 1812

Nederland in 1672

De islam en de kruistochten

De 17 Neder landen in 1555

Ontdekkingsreizen van de VOC en WIC

De nationale synode

Luther op de Rijksdag in Worms

De Dam

De Dam

Altmenschen (prehistorie)

Mozes in mandje / Egyptische prinses

Buitenplaats aan de Vecht

In een middeleeuws klooster

Hanzestad Kampen

Naar het concentratiekamp

De beeldenstorm

De grote vergadering (Ridderzaal)

Hagepreek Hoornbrug bij Rijswijk

Eedverbond der edelen

Troonsafstand Karel de Grote

De tijd van trekschuit en diligence

De Dam te Amsterdam

Floris de V door edelen gevangen

Grote vergadering Den Haag Ridderzaal

Vrouwen en kinderarbeid

Jacoba van Beieren voor Gorinchem

Napoleon bij brand in Moskou

Behouden Huys Nova Zembla

De Dam te Amsterdam

Willem van Oranje

Notger en zijn tijd

Vergadering te 's Gravenhage

Vrouwen in het verzet

De tijd van trekschuit en diligence

Luther op de Rijksdag in Worms

De holbewoners

Nederland in de 2e w.o.

De hervorming, hagepreek

De grote politieke vraagstukken opgelost

Vergadering van de orde van het gulden vlies

Zomermiddag met de Muiderkring

Leiden ontzet

Robert van Bethune ontvangt ambachtslieden

Marteldood van Anneessens

Columbus aan het Spaanse hof

Inhalen van Hein v.d. Noot

Republiek der 7 verenigde Nederlanden

In een Middeleeuws klooster

Vrede van Fexhe

Drukkerij van Plantijn

Heldendood van De Bruyne

In de halle van Ieper / koopmanssituatie

Zelfopoffering van 600 Franchimontezen

Vrouwen en kinderarbeid

Nederlandse schepen bij Nagasaki

Het Oostenrijkse tijdvak

Europa in de 2e w.o.

Nederland bevrijd

Duitse opmars

Europa in de 2e w.o.

Vrouwen in het verzet

Naar het concentratiekamp

Nederland bevrijd

Aletta Jacobs

Vrouwen in het verzet

Vrouwen in het verzet

2-zijdig: Normands / L'attacque du chateau

2-zijdig: La vie au chateau / La croisade

Naar het concentratiekamp

Frederik Hendrik voor 's-Hertogenbosch

Capitulatie te Wageningen

De oermens ( Duits )

Terug naar boven